Search

 • dutch
 • english
 • dutch
 • francais
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • ???????
 • ceština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Waarom kan ReFood zich als organisatie zo duurzaam noemen

De niet opgegeten frietjes uit het restaurant of de yoghurt uit de supermarkt die de uiterste houdbaarheidsdatum heeft overschreden –ReFood gebruikt uitsluitend organische materialen die in de levensmiddelenindustrie niet meer gebruikt worden. Wij beschouwen dergelijke reststoffen niet als afval, maar als waardevolle grondstof. ReFood zet dergelijke resten in duurzame energie om.

ReFood maakt zich in deze veeleisende markt klaar voor de toekomst en is een betrouwbare partner bij de productie van CO2-neutrale energie

Refood Duurzame elektriciteit

Groene stroom

De duurzame, uit biogas gewonnen stroom wordt zowel door ReFood zelf in het eigen productieproces gebruikt als toegevoegd aan het openbare net. De energie van 75 voedselresten containers voorziet een doorsnee huishouden van haar jaarlijkse stroomverbruik (3.500 kWh) en bespaart daardoor rond de 1,4 ton aan CO2.

Refood Milieuvriendelijke warmte

Milieuvriendelijke warmte

Bij het opwekken van stroom in de warmtekrachtkoppeling (WKK) ontstaat naast stroom ook warmte. De vrijgekomen warmte van een WKK gebruikt ReFood om de voedselresten voor de mestverwerking op 45 graden Celsius voor te verwarmen. Deze warmte wordt ook gebruikt voor het hete water in de containerwasstraat, de dagelijkse reiniging van voertuigen en verwarming van de kantoren en kantines. Daarnaast gebruiken nabijgelegen ondernemers de warmte voor hun productieprocessen.

Refood Organische bemesting

Organische bemesting

In het bereik van minerale meststoffen is ons digestaat (biomassa dat na vergisting overblijft) zeer hoog van kwaliteit en daardoor uitermate duurzaam. Voor de productie van onze hoogwaardige NPK-meststof DynAgro worden geen extra energiebronnen of zeldzame grondstoffen zoals fosfor gebruikt. Met het gebruik van DynAgro wordt de voedingskringloop gesloten en belangrijke voedingstoffen weer teruggebracht in de natuur.

Refood Grondstof voor biodiesel

Grondstof voor biodiesel

Behalve voedselresten zamelt ReFood ook gebruikte (frituur)oliën- en vetten uit de horeca en levensmiddelenindustrie in. Naast de gebruikte spijsvetten die ReFood uit voedselresten wint, worden ook gebruikte frituuroliën en -vetten als duurzame grondstof aan biodieselproducenten verstrekt.

Onze zusteronderneming ecoMotion produceert hiervan klimaatvriendelijke brandstof. Deze hoort tot de zogenaamde biobrandstoffen van de 2e generatie, gemaakt van afvalstoffen.

Klimaatvriendelijke warmte voor onze eigen productieprocessen

De klimaatbesparende warmte die uit het opgewekte biogas wordt gewonnen, gebruikt ReFood voor de eigen productieprocessen. Meer

Wilt u meer over ons te weten komen?

Neem contact met ons op. We kijken uit naar uw bericht.

Email: info-nederlandnoSpam@refood.nl / Telefoon: +31 (0) 318 830 275