Impressie

ReFood B.V.
Buitenhavenweg 3 // 7604 PW // Almelo // Nederland
+31 (0) 318 830 275
info-nederland@refood.nl

KvK-nummer:

66790565

BTW-nummer:

NL856698775B01

1. Inhoud van onze website:

ReFood spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ReFood.

2. Externe verwijzingen en links

Specifiek voor links en andere informatie over de diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ReFood. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ReFood nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Auteur- en kenmerkrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende diensten en producten liggen bij ReFood. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van onze afbeeldingen, video, links, materialen e.d. is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ReFood, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

4. Gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ReFood met uw persoonsgegevens omgaat.
Wanneer binnen onze website de mogelijkheid tot invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (email-adres, namen, adressen e.d.) bestaat, vindt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruikers op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij deze gegevens onder geen omstandigheden aan derden doorgeven.

5. Rechtskracht

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van onze internetaanbieding. Wanneer afzonderlijke bewoordingen of onderdelen van deze tekst niet of niet meer geheel aan de geldige rechtspositie beantwoorden, blijven de overige delen van deze verklaring hiervan onaangetast.