WAAROM KAN REFOOD ZICH ALS
ORGANISATIE ZO DUURZAAM NOEMEN

ReFood maakt zich in deze veeleisende markt klaar voor de toekomst en is een betrouwbare partner bij de productie van CO2-neutrale energie.

De niet opgegeten frietjes, oudbakken brood, vlees- en visresten, producten die over datum zijn , het is in de horeca niet te voorkomen dat er dagelijks veel voedsel wordt weggegooid. Eigenlijk behoorlijk zonde dat hier niets mee wordt gedaan en deze bergen afval dragen zeker niet bij aan de duurzame wereld waar we met z’n allen naar toe willen.

Groene stroom

De duurzame, uit biogas gewonnen stroom wordt zowel door ReFood zelf in het eigen productieproces gebruikt als toegevoegd aan het openbare net. De energie van 75 voedselresten containers voorziet een doorsnee huishouden van haar jaarlijkse stroomverbruik (3.500 kWh) en bespaart daardoor rond de 1,4 ton aan CO2.

Milieuvriendelijke warmte

Bij het opwekken van stroom in de warmtekrachtkoppeling (WKK) ontstaat naast stroom ook warmte. De vrijgekomen warmte van een WKK gebruikt ReFood om de voedselresten voor de mestverwerking op 45 graden Celsius voor te verwarmen. Deze warmte wordt ook gebruikt voor het hete water in de containerwasstraat, de dagelijkse reiniging van voertuigen en verwarming van de kantoren en kantines. Daarnaast gebruiken nabijgelegen ondernemers de warmte voor hun productieprocessen.

Organische bemesting

In het bereik van minerale meststoffen is de digestaat (biomassa dat na vergisting overblijft) zeer hoog van kwaliteit en daardoor uitermate duurzaam. Voor de productie van onze hoogwaardige NPK-meststof ReFood GP+ & ReFood ASL+ worden geen extra energiebronnen of zeldzame grondstoffen zoals fosfor gebruikt. Met het gebruik van GP+ & ASL+ wordt de voedingskringloop gesloten en belangrijke voedingstoffen weer teruggebracht in de natuur.

Biodiesel

Naast voedselafval verzamelt ReFood ook gebruikte (frituur)oliën en -vetten in uit de catering- en voedingsmiddelenindustrie. Naast de gebruikte frituurvetten die ReFood terugwint uit voedselafval, worden gebruikte frituuroliën en -vetten ook verwerkt voor de productie van biodiesel.

ReFood verwerkt de gebruikte vetten tot klimaatvriendelijke brandstof. Dit behoort tot de zogenaamde 2e generatie biobrandstoffen, die worden geproduceerd uit afvalproducten.