Kennisgeving inzake gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom bieden we u hieronder informatie over hoe we in het kader van uw gebruik van onze website uw persoonsgegevens verwerken.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor deze website is

ReFood B.V.
Buitenhavenweg 3
7604 PW Almelo
Nederland

Meer informatie over onze onderneming vindt u in onze colofon.

Logboek

Tijdens uw bezoek aan onze website worden bepaalde verbindingsgegevens en door uw browser verstrekte gegevens, tijdelijk opgeslagen. Voor de werking van de website worden de volgende gegevens opgeslagen:

Het IP-adres van de gebruikte computer (maximaal 7 dagen).
Het besturingssysteem van de gebruikte computer
de browserversie van de gebruikte computer
de naam van de geopende bestanden
de datum en tijd van het bezoek
het volume van overgedragen gegevens
de verwijzende URL
de verbindingsgegevens

Wanneer deze gegevens persoonsgegevens zijn, dan gebruiken we deze alleen met als doel de website te beheren en de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens die met onze IT-systemen worden verwerkt, te garanderen (met inbegrip van technische doeleinden op het vlak van netwerkcommunicatie, voor het detecteren van fouten en storingen, en voor het voorkomen van aanvallen). De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Het IP-adres wordt na maximaal 7 dagen door ons gewist. Met de overige gegevens kan geen specifieke persoon meer worden geïdentificeerd.
Bovendien gebruiken we deze gegevens over het gebruiksgedrag in anonieme vorm, met als doel de website waar nodig aan te passen en te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk “Cookies”.

Uw rechten als betrokkene

Op uw verzoek laten we u middels e-mail weten of we al dan niet gegevens over u hebben opgeslagen en welke (recht op informatie, art. 15 van de AVG) alsook uw verzoek voor verwijdering (art. 17 van de AVG), rectificatie (art. 16 van de AVG), beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG) en overdraagbaarheid (art. 20 van de AVG) van uw persoonsgegevens controleren en, indien aan de nodige voorwaarden voldaan is, dit verzoek uitvoeren. Neem daartoe contact op met:

ReFood B.V.
Buitenhavenweg 3
7604 PW Almelo
Nederland
E-Mail: datenschutz@saria.de

Dit is ook van toepassing als u uw instemming voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens wenst in te trekken. U kunt deze toestemming op elk moment per e-mail of brief intrekken met werking voor de toekomst.

Recht op bezwaar

Indien u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, dan kunt u een klacht indienen bij een bevoegd toezichthouder.

Contactformulier/offerteaanvraag

In het belang van de communicatie met onze klanten en potentiële klanten, bieden we op onze website een contactformulier aan waarmee u informatie over onze producten kunt aanvragen of algemeen contact met ons kunt opnemen. Naast de vrijwillig verstrekte gegevens en de inhoud van uw bericht, verzamelen we daarbij de volgende gegevens over u:

Aanhef
Achternaam
Emailadres
Telefoonnummer

In sommige gevallen vragen we ook de volgende gegevens:

Plaatsnaam
Vestigingsadres
Bedrijfsnaam
Sector
Soorten afval.

We hebben deze gegevens nodig om uw verzoek te behandelen, om u correct te kunnen aanspreken en om u een antwoord te sturen. Verzoeken die via het contactformulier worden ingediend, worden als e-mail opgeslagen, en we controleren regelmatig of deze gegevens al dan niet kunnen worden gewist. Indien gegevens in het kader van een relatie met een klant of potentiële klant niet meer nodig zijn of als een strijdig belang van de klant zwaarder weegt, dan verwijderen we deze gegevens na maximaal 180 dagen, voor zover er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan. De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Indien het contact wordt opgenomen om nieuwe relaties op te bouwen, dan is de wettelijke grondslag art. 6 lid 1 punt b van de AVG.

Doorgifte van gegevens aan derden en buiten de EU

We geven uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen door wanneer u daartoe de toestemming hebt verleend, wanneer dit nodig is om de door u gewenste offertes of services uit te voeren, of wanneer een wettelijke bevoegdheid daartoe bestaat en de bescherming van uw belangen gegarandeerd is.

Behalve voor het gebruik van Google Fonts en Google Maps en de services van de hieronder vermelde ondernemingen, worden geen van de door ons verzamelde gegevens in een derde land verwerkt. De aanbieder van de bovenvermelde services is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (Verenigde Staten).

Voor het gebruik van Google Fonts and Google Maps wordt door Google Inc. een gepaste gegevensbescherming gegarandeerd in de vorm van deelname van Google Inc. aan de “Privacy Shield”-overeenkomst en de maatregelen die Google Inc. heeft ingevoerd op het vlak van gegevensbescherming en privacy. Raadpleeg daarover ook de informatie van Google Fonts en Google Maps.

Hieronder vindt u een overzicht van onze dienstverleners en hun services, links naar hun beleid inzake gegevensbescherming, enkele andere opmerkingen over de verwerking van gegevens en, deels reeds hier vermeld, de opties voor bezwaar (de zogenaamde “opt-out”).

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van de lettertypes op onze website, gebruiken we zogenaamde “web fonts” die door Google worden aangeboden. Tijdens uw bezoek aan onze website laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browser-cache, om de teksten en lettertypes correct te kunnen weergeven. Daartoe moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Daardoor weet Google dat onze website via uw IP-adres bezocht is. We gebruiken Google Web Fonts met als doel een uniforme een aantrekkelijke weergave van onze website te garanderen. De wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u in het beleid van Google inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=fr.
U kunt uw browser zo instellen, dat de lettertypes niet door Google-servers worden geüpload (bv. door add-ons te installeren). Indien uw browser Google Fonts niet ondersteunt of wanneer u de toegang tot de Google-server weigert, dan wordt de tekst in het standaard lettertype van het systeem weergegeven. Houd er dan rekening mee dat onze website in dat geval niet meer overeenkomt met ons ontwerp.

Google Maps

Om ervoor te zorgen dat onze website aantrekkelijk wordt weergegeven en de op onze website vermelde locaties vlot te vinden zijn, gebruiken we via een API de kaartendienst Google Maps. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. De wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Andere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het beleid van Google inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=fr.

Wanneer u niet akkoord gaat met het doorgeven van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, dan bestaat de mogelijkheid om de online dienst van Google Maps volledig te deactiveren door het gebruik van JavaScript in uw browser uit te schakelen. Dan kan Google Maps en ook de kaartweergave op onze website niet worden gebruikt. Houd er rekening mee dat bij een deactivering van JavaScript ook andere functies die we u op onze website aanbieden, niet meer werken.

CloudFlare

Voor het beveiligen van deze website en voor het optimaliseren van de laadtijden, gebruiken we als CDN (Content Delivery Network) CloudFlare van de firma CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten. Daarom worden ook alle aanvragen naar de server van deze firma doorgestuurd en geconsolideerd tot niet-deactiveerbare statistieken. De verzamelde ruwe gegevens worden daar volgens de firma meestal binnen 4 uur of maximaal binnen 3 dagen weer gewist. Hier vindt u informatie over de daar verzamelde gegevens en over de beveiliging en gegevensbescherming bij CloudFlare. De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Ons belang ligt in het voortzetten, beveiligen en verbeteren van de werking van onze website. Meer informatie vindt u in het beleid van CloudFlare inzake gegevensbescherming, dat te bereiken is via deze link: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Smartlook

Om de kwaliteit van onze website te garanderen, gebruiken we de analysetool “Smartlook” van smartlook.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechië, waarmee het gebruik van de website anoniem kan worden geanalyseerd. Geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften opgeslagen en na 3 dagen automatisch gewist. De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Ons belang ligt in het voortzetten, beveiligen en verbeteren van de werking van onze website. Meer informatie vindt u in het beleid van Smartlook inzake gegevensbescherming: https://www.smartlook.com/nl/opt-out

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen. We gebruiken zogenaamde sessie-cookies. Deze zorgen voor een eenduidige verbinding tussen u en onze website. Daartoe wordt slechts een willekeurig cijfer opgeslagen. Het sessie-cookie wordt bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd.

Indien u niet wilt dat er cookies op uw computer (of ander apparaat) worden geplaatst, kunt u deze in uw browser deactiveren. Dit tast echter wel het gebruiksgemak en de werking van de website aan. De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking door cookies met als doel de website te beheren, is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of het intrekken daarvan wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de Borlabs-cookieprovider.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u op https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/.

De Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Fe_typo_user
Sessie-cookie voor Typo3-gebruikersbeheer
Dit cookie is alleen relevant voor de websitebeheerders. Het verzamelt geen persoonsgegevens.

PHPSESSID
Sessie-cookie voor de werking van een PHP-website
Dit dient voor het herkennen van uw browser voor diverse doeleinden (bv. het registeren van uw ingestelde taal). Bewaartermijn: zolang het browservenster geopend is.

retinaSupport
Dit cookies onthoudt of uw beeldscherm een Retina-resolutie heeft.
Bewaartermijn: 4 weken.

i18next
Sessie-cookie voor de animatie op de homepagina. Het verzamelt geen persoonsgegevens.

gdpr_popup
Dit cookie wordt aangemaakt wanneer u op de bevestigingslink van het cookie-bericht klikt. De website onthoudt dit, zodat het bericht niet meer op de volgende pagina weergegeven hoeft te worden.

cookieconsent_status
Dit cookie wordt aangemaakt wanneer u op de bevestigingslink van het cookie-bericht klikt. De website onthoudt dit, zodat het bericht niet meer op de volgende pagina weergegeven hoeft te worden.