Onze activiteiten

ReFood zorgt voor het bioafval van professionals, om het te recycleren tot diervoeder, bio-energie, biobrandstof en natuurlijke meststof. Als echte specialist beheerst ReFood de hele sector en vertrouwt het op zijn expertise op het gebied van advies, toezicht op de regelgeving, levering van materiaal, hygiëne, inzameling, logistiek, industriële terugwinning en methanisering.

ReFood
collectie

VOEDINGSOLIËN
GEBRUIKT

De organische
organische materialen

ReFood
waarden

Diervoeder

Groene energie