Search

 • dutch
 • english
 • dutch
 • francais
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • ???????
 • ceština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Impressum

ReFood B.V.
Korte Oijen 6 // 5433 NE Katwijk NB // Nederland
+31 (0) 318 830 275
Mail

Directie:

Friedrich Hautkapp
Julius Friedrich

KvK-nummer:

66790565

BTW-nummer:

NL856698775B01

1. Inhoud van het webaanbod

Wij trachten erna, ons webaanbod steeds actueel en inhoudelijk correct alsook volledig aan te bieden. Evenwel is het optreden van fouten niet geheel uit te sluiten. Wij overnemen vandaar generlei garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de terbeschikkinggestelde informaties. Aansprakelijkheidseisen die zich op schade van materieel of ideëel soort betrekt, die door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informaties resp. door het gebruik van gebrekkige of onvolledige informaties werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, tenzij de fouten werden opzettelijk of door grove nalatigheid opgenomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor, delen van de pagina´s of de gehele aanbieding zonder extra aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de openbaarmaking tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Externe verwijzingen en links

Deze internetpagina omvat directe of indirecte verbindingen met vreemde internetpagina´s ("links"). Deze vreemde internetpagina´s zijn uitsluitend onderworpen aan de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitant. Op de juistheid van de desbetreffende inhouden hebben wij geen invloed. Wij hebben op het tijdpunt van de eerste linkzetting de overeenkomstige verlinkte pagina´s op mogelijke rechtelijke overtredingen gecontroleerd. Op dit tijdpunt waren geen rechtelijke overtredingen zichtbaar. Wij hebben generlei invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhouden van de verbonden pagina´s. Het zetten van directe of indirecte verbindingen betekent niet dat wij ons de achter de verwijzing of link liggende inhouden te eigen maken. Een permanente controle van de directe of indirecte verbindingen kunnen wij echter zonder concrete aanwijzing op rechtelijke overtredingen niet verrichten. Verkrijgen wij informaties over rechtelijke overtredingen zullen de desbetreffende links onmiddellijk worden gewist.

3. Auteur- en kenmerkrecht

Alle in de internetaanbieding genoemde en evt. door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbegrensd aan het telkens geldige kenmerkrecht en de eigendomsrechten van de telkens geregistreerde eigenaars onderworpen Het copyright voor gepubliceerde, door ons zelf vervaardigde objecten resteert uitsluitend bij ons als auteur van de pagina´s. Een reproductie of gebruik van zulke grafiek, documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke instemming niet geoorloofd.

4. Gegevensbescherming

Wanneer binnen de internetaanbieding de mogelijkheid tot invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (email-adres, namen, adressen e.d.) bestaat, vindt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruikers op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij deze gegevens onder geen omstandigheden aan derden doorgeven.

5. Rechtskracht

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van onze internetaanbieding. Wanneer afzonderlijke bewoordingen of onderdelen van deze tekst niet of niet meer geheel aan de geldige rechtspositie beantwoorden, blijven de overige delen van deze verklaring hiervan onaangetast.