Bio-afval omzetten in
de energie van morgen

BIO-AFVAL OMZETTEN IN DE ENERGIE VAN MORGEN – REFOOD, UW PARTNER!

Sinds eind jaren ‘80 verzamelt ReFood keuken- en etensresten, gebruikte (frituur)oliën en -vetten en producten met een verlopen houdbaarheidsdatum (ODP), in horeca, handel en industrie. Meer dan 70.000 klanten vertrouwen op de diensten van ReFood. ReFood verzamelt in o.a. Nederland jaarlijks meer dan 550.000 ton voedselresten in. Overgebleven voedselresten zijn bij levensmiddelenproducenten, horeca en MKB een alledaags feit. U ontvangt van ReFood praktische containers om uw voedselresten in te zamelen.

De containers worden naar uw wens gewisseld naar een gereinigde container. De organische resten worden vervolgens door ReFood in haar eigen biogasinstallaties omgezet in duurzame energie en meststof voor o.a. landbouw.

LEER MEER OVER MEER OVER REFOOD IN DEZE VIDEO

WIJ GEVEN UW PRODUCT DE BEST MOGELIJKE WAARDE.

Duurzame
elektriciteit

In eigen biogasinstallaties wint ReFood stroom uit voedselresten en bespaart daardoor jaarlijks 173.00 ton CO2.

Milieuvriendelijke
warmte

Klimaatvriendelijke warmte wordt gebruikt voor diverse productieprocessen.

Organische
bemesting

Hoogwaardige NPK-meststof GP+ & ASL+ die rijk aan voedingsstoffen is voor o.a. landbouw.

Biodiesel

Gebruikte frituuroliën en -vetten worden verwerkt tot duurzame biodiesel.

ReFood, uw partner voor de inzameling van voedselresten.

De inzameling van voedselresten is bij levensmiddelenproducenten, in horeca en MKB een alledaags feit; ReFood is marktleider in de inzameling en verwerking van ‘alles wat er van het eten overblijft’!

Groene elektriciteit & warmte:

Dankzij warmtekrachtkoppeling maken we bij ReFood op twee manieren gebruik van biogas als energiebron: ten eerste wordt het biogas uit voedsel en voedselafval gebruikt om elektriciteit op te wekken in WKK-eenheden, en ten tweede wordt de warmte die tijdens het proces vrijkomt gebruikt voor verdere processtappen. De afvalwarmte wordt gebruikt om het voedselafval te verwarmen voor het hygiëne-proces en om het warme water voor het container-wassysteem en de dagelijkse voertuigreiniging te verwarmen.

Meststof:

In de ReFood biogasinstallaties produceren we niet alleen biogas uit voedsel en voedselafval, maar verkrijgen we ook een hoogwaardige organische meststof voor de landbouw – ReFood GP+ – die ontstaat als een natuurlijk gistingsproduct in de planten. Daarnaast maakt ReFood ASL+ de stikstof in voedsel- en etensresten beschikbaar voor gerichte vloeibare minerale bemesting. Door het toe te passen op landbouwgrond sluiten we de natuurlijke materiaalkringloop; van het bord terug naar het veld.

Biodiesel:

De afval- en frituurvetten die we binnenkrijgen, verwerken we tot een duurzame biobrandstof. Deze biodiesel wordt bij tankstations aangeboden als vermenging bij fossiele diesel.
Met een CO2-besparing tot 90% vergeleken met fossiele brandstof kan een middelgrote auto die op zuivere biodiesel rijdt een afstand van ongeveer 1000 km rijden.

DRIE GOEDE REDENEN
OM TE GAAN SAMENWERKENWERKEN MET
REFOOD

Gereinigde
Containers

Betrouwbaar
Transport & logistiek

Samenwerken aan een
duurzame wereld